Skattkistans pedagogiska omsorg

Trygga barn trivs, trygga barn lär och utvecklas


Välkommen


Hos Skattkistans pedagogiska omsorg är strävan att erbjuda den trygga barnomsorgen med få barn i en liten barngrupp i en lugn och trygg hemmamiljö, där alla barn blir sedda. Barngruppen består av 5-6 barn i åldern 1-5 år.

Jag arbetar utifrån ett barnperspektiv där barnet är i centrum. Barnen får roliga och lärorika dagar, där verksamheten ger utmaningar utifrån barnens kunskap, mognad och ålder. Med hänsyn till barngruppens olika behov och förutsättningar planeras verksamheten men också med förskolans
läroplan som riktlinje. Som pedagog vill jag lyfta fram och stärka barnens nyfikenhet och upptäckarglädje genom lek och ett lustfyllt lärande.

Trygga barn trivs, trygga barn lär och utvecklas.Inriktning

Skattkistans pedagogiska omsorg är ett familjedaghem där trygghet och omsorg för varje
enskilt barn är de främsta byggstenarna. Med inriktning att upptäcka och utforska naturen, upptäcka, utforska och utveckla språket.

Vi tillbringar mycket tid utomhus året om, då det stärker hälsan och främjar rörelseutvecklingen. Vår, sommar och höst vistas vi ute flera gånger per dag, ibland hela dagen. Utevistelse under vintern, har vi minst en gång om dagen.

Delar av året packar vi gärna lunchväskan och gör spontana utflykter till närområdets skogspartier och lekparker. Den dagliga mellisväskan intas så
gott som alltid utomhus, undantaget när det blåser storm och vinterdagarna blir för kalla för barnen.

Vi är ofta och gärna i skogen för att utforska vår natur och uppleva upptäckarglädje. Vi har skogs- och naturdagar med planerade aktiviteter och uppdrag.

Genom att arbeta med de fem sinnena och de fyra elementen får barnen uppleva naturpedagogik med läroplanens uppdrag på ett tydligt sätt.  

Det dagliga språket tränar barnen dagligen genom dialog med andra barn och vuxna. Språket är en mycket viktig del för att kunna fungera socialt och för att kunna ta in ny kunskap. Genom rim, ramsor, sånger, sagor och språklekar, får barnen förståelse för ord och begrepp i sina sammanhang. Det inspirerar och stimulerar till barnens utveckling i tal och skrift.

Genom språket arbetar vi även med matematikens olika begreppsbildningar. Väcker intresset för matematik i olika former och hur olika material fungerar i olika miljöer. Barnen utvecklar sin förståelse för enkla naturvetenskapliga fenomen och blir medvetna om sin delaktighet i naturens kretslopp.                                     

Välkommen till

Skattkistans verksamhet

Målen nås framför allt i den dagliga verksamheten. Där det vardagliga blir våra utmaningar som görs på ett roligt och lärorikt sätt. Allt utifrån barnens intressen och kunskaper.


Skapa din hemsida gratis! Denna hemsidan är skapad via Webnode. Skapa din egna gratis hemsida idag! Kom igång